Na een lange voorbereiding kunnen wij eindelijk melden dat de installatie van ons 350 / 700 Bar waterstofvulpunt gereed is. Wij gaan nu testen en proefdraaien met een beperkt aantal gebruikers, deze zijn inmiddels geïnformeerd. Het station is momenteel nog niet beschikbaar voor andere waterstofklanten. Zodra de testfase is geslaagd ontvangen wij graag ook de overige waterstofklanten.

 

Wij hebben gekozen voor een Nederlandse installatie, Resato international uit Assen. Resato heeft veel ervaring in hogedruk technologie, op www.resato.com staan een groot aantal voorbeelden.

 

Dit project komt mede tot stand dank zij H2 Mobility Europe, www.h2me.eu, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Stedin. De nieuwe Hyundai Nexo is inmiddels afgeleverd en te zien op ons station.

  

Wat is waterstof?

Waterstof is een gas dat niet, zoals aardgas uit de grond gehaald kan worden. Het moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse een proces waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof. Dat is het omgekeerde van de reactie die in een brandstofcel plaatsvindt. De reactie is 2 H2O → O2 + 2 H2.

Waterstof is, in tegenstelling tot fossiele brandstoffen als aardolie, aardgas en steenkool geen energiebron, maar een energiedrager. Dit betekent dat de energie die vrijkomt bij gebruik als brandstof in een auto, er eerst in gestopt moet zijn. In de praktijk komt het erop neer dat voor de productie van waterstof door middel van elektrolyse, elektriciteit nodig is. De duurzaamheid van waterstof hangt dus grotendeels af van de duurzaamheid van die elektriciteit.

Voordelen

Het grote voordeel van de waterstofauto's is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat. Bij de verbranding van waterstofgas ontstaat uitsluitend waterdamp. In tegenstelling tot fossiele brandstoffen komen er bij de verbranding van waterstof geen luchtvervuilende stoffen vrij als koolmonoxide, stikstofoxiden en fijnstof.  Indien de waterstof is geproduceerd met (overtollige) groene stroom, is geen sprake van luchtverontreiniging en in dat geval wordt er ook geen koolstofdioxide (CO2), een belangrijk broeikasgas geproduceerd.

Waterstof heeft als tweede voordeel dat het quasi-onuitputtelijk is. Er kan altijd nieuwe waterstof gemaakt worden uit water, echter met behulp van energie. De voorraad fossiele brandstoffen (en zeker aardolie) daarentegen, raakt langzamerhand uitgeput en nieuwe aardolie kan niet makkelijk gemaakt worden. Er moet dus gezocht worden naar een alternatief voor aardolie, om de benodigde energie op te wekken.

Derde voordeel is, bij gebruik van brandstofcellen, de stille aandrijving, als gevolg van het ontbreken van mechanische delen in de brandstofcel, die waterstof omzet in elektrische energie. Het enige geluid komt dan nog van de elektromotoren, die stiller zijn dan verbrandingsmotoren. Hierdoor zou geluidsoverlast als gevolg van verkeersdrukte voornamelijk in stedelijke gebieden aanzienlijk afnemen. Aan de andere kant heeft verkeerslawaai ook een nuttige functie, namelijk het waarschuwen van andere verkeersdeelnemers voor een (aankomend) gevaar. In stedelijke omgevingen, waar veel zwakke verkeersdeelnemers als fietsers en voetgangers zijn, kunnen te stille auto's gevaarlijke situaties opleveren, omdat deze weggebruikers een met een elektromotor aangedreven auto niet horen aankomen.

 

“This HRS is part of a project that has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant agreement No 700350. This Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and Hydrogen Europe and N.ERGHY”.

 

http://www.waterstofautos.nl/ 

http://www.brandstofcel.com/ 

http://www.nwba.nl/ 

http://www.nationaalwaterstofplatform.nl/